Onze diensten

Meer informatie

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op;

Send messageformulier

Bouwkundig tekenwerk en vergunningaanvragen

Ongeacht de grootte van een project vindt er voorafgaand aan de uitwerking van een plan altijd een ori├źntatiegesprek plaats. Dit is een vrijblijvend gesprek waarin de wensen van de opdrachtgever besproken worden. Naar aanleiding hiervan kan in hoofdlijnen de haalbaarheid van het project worden beoordeeld.

Na beoordeling van de haalbaarheid kan worden overgegaan tot het maken van het ontwerp en de tekeningen. Hierin worden, afhankelijk van de grootte van het project, tenminste de volgende fases onderscheiden:

  • Voorlopig ontwerp

  • Definitief ontwerp

  • Bestektekeningen

  • Uitvoeringstekeningen

Wij dienen de aanvraag van uw bouwvergunning in en begeleiden het complete traject. Omdat wij hier veel ervaring mee hebben en weten waaraan uw aanvraag moet voldoen, verlopen de procedures over het algemeen snel en succesvol. Vanzelfsprekend zorgen wij dat uw aanvraag voorzien is van de vereiste tekeningen en berekeningen. Zie hiervoor de overige diensten.