Onze diensten

Meer informatie

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op;

Send messageformulier

Calculaties en kostenadvies

Voor de diverse verschillende fases in het bouwproces kunnen wij bijpassende begrotingen verzorgen.

Haalbaarheidsonderzoek

Al in een vroeg stadium wilt u weten of uw project kans van slagen heeft. Wij maken voor u een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen ook of het project economisch haalbaar is.

Elementenbegroting

Zodra u een ontwerp heeft van uw bouwproject, kan er een elementenbegroting worden gemaakt. We kijken daarbij naar de werkelijke uitgangspunten van een architect. Hoe gedetailleerder het plan, hoe nauwkeuriger de elementenbegroting.

In deze fase van uw bouwproject vergelijken we het ontwerp met de budgetraming. Zo nodig wordt het ontwerp bijgestuurd.

Directiebegroting

Zodra uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen maken wij een zeer gedetailleerde begroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, als laatste toets voor de aanbesteding.

Met deze begroting kan de inschrijfbegroting van de aannemer in detail worden vergeleken en beoordeeld.

Inschrijfbegroting voor aannemers en bouwbedrijven

Voor het bepalen van de aanbiedingsprijs kan een begroting gemaakt worden. Wij berekening de kostprijs op basis van de uittrekstaten. Wij bespreken deze met de opdrachtgever en bepalen samen de staartkosten.