Onze diensten

Meer informatie

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op;

Send messageformulier

Constructie- en bouwbesluitberekeningen

Constructieberekeningen

Bij het bouwkundig ontwerp bent u gebonden aan de voorschriften in het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Het bouwbesluit geeft  voorschriften met betrekking tot de constructieve veiligheid.

Hierin wordt verwezen naar de geldende normen.

Voor alle “dragend uit te voeren constructieonderdelen” dient een constructieberekening te worden aangeleverd. Door middel van  een rapport met berekeningen wordt voor ieder constructieonderdeel aangetoond dat het voldoende ‘sterk’, ‘stijf’ en ‘stabiel’ is.
In overleg met de opdrachtgever wordt de draagconstructie in hoofdlijnen vastgesteld en berekend. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kunnen de uitkomsten door middel van constructieve schetsen worden aangegeven of verwerkt worden in gedetailleerde werktekeningen.

Aansluitend daarop kunnen wij ook de detail-, werkplaats- en wapeningstekeningen of 3D-constructietekeningen verzorgen.

Bouwbesluitberekeningen

Bij het bouwkundig ontwerp bent u gebonden aan de voorschriften in het bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Voorschriften met betrekking tot onder meer gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Veel voorschriften zijn vaak al verwerkt in de tekeningen. In een aantal gevallen moet middels een rapport aangetoond worden dat een bouwplan aan het bouwbesluit voldoet. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn:

  • Aantonen gebruikersoppervlakte en verblijfsgebieden
  • EPC berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt)
  • Daglichttoetreding
  • Ventilatiebalans